| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Cerddoriaeth

Page history last edited by Rhys 14 years, 6 months ago

Cerddoriaeth!

Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig o bob Eisteddfod. Erbyn hyn mae dewis eang o wahanol nosweithiau yn cael eu cynnal gan sawl darparwr, ac ar y maes ei hun mae'n bosib clywed setiau acwstig drwy gydol yr wythnos.


 

Ar y maes

 

Cymdeithas yr Iaith

Mae gigs Cymdeithas yr Iaith yn cael eu cynnal yng Nghwlb Rygbi'r Wyddgrug

 

 

Maes B

Maes B yw trefnydd gigs swyddogol yr Eisteddfod a safle'r maes pebyll ieuenctid

 

 

Lleoliadau eraill

Weithiau mae tafarnai lleol hefyd yn trefny gigs i gyd-fynd รข'r Eisteddfod

 

Beth sy'n newydd

Mae llawer o fandiau yn rhyddhau senlau/recordiau hir yn ystod yr Eisteddfod

  • Record newydd 'Rhys a'i banjo'

 

Ffansins

Bydd rhifyn arbennig o'r canlynol yn ymddangos yn ystod yr Eisteddfod

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.