| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Rhys 14 years, 10 months ago

Wiki Eisteddfod 2007

 

Mae modd i unrhywun gyfrannu at y wiki answyddogol hwn, er mwyn gwneud yn siwr bod cymaint o wybodaeth â phosib ar gael i bobl ar y wê fel eu bod yn cael y gorau allan o'u eisteddfod. Tydi gwefan swyddogol yr Eisteddfod ddim yn wych am ddarparu gwybodaeth am beth sy'n mynd ymlaen ar ac oddiar y maes, a gobeithio gall y wiki hwn lenwi'r bylchoedd.

 

Os hoffech gyfrannu, e-bostiwch fi er mwyn derbyn cyfrinair i addasu'r wiki.

Fy nghyfeiriad e-bost yw: rhys (at) jobs-cymraeg (dot) com

 

 

What's this?

This an unofficial wiki in preperation for the 2007 National Eisteddfod which will be held at Mold, Flintshire.

 

Comments (1)

Anonymous said

at 3:30 pm on Aug 24, 2006

Sut mae'r tudalen sylwadau'n gweithio?

You don't have permission to comment on this page.