| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

gigs Cymdeithas yr Iaith

Page history last edited by PBworks 15 years ago

Gigs Cymdeithas yr Iaith

(cyhoeddwyd ar maes-e ar 18.5.07)

 

[Digwyddiadau eraill Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ystod Eisteddfod 2007.]

 

 

Bydd gigs Cymdeithas yr Iaith yn cael eu cynnal yng Nghwlb Rygbi'r Wyddgrug.

 

Nos Sadwrn, 4ydd o Awst

Huw Chiswell

Elin Fflur

Labrinth

Monte Cassino

 

 

Nos Lun, 6ed o Awst

Steve Eaves a'r Band

Brigyn

Gwyneth Glyn

Nos Fawrth, 7fed o Awst

Meic Stevens

Y Ffyrc

Jen Jeniro

Ian Rush

 

 

Nos Fercher, 8fed o Awst

Gai Toms

Cowbois Rhos Botwnnog

Gwibdaith Hen Fran

Pwsi Meri Mew

 

 

Nos Iau, 9fed o Awst

Genod Droog

Sibrydion

Swci Boscawen

Mr Huw

 

 

Nos Wener, 10fed o Awst

Bob Delyn a'r Ebillion

Fflur Dafydd a'r Barf

Dan Lloyd a Mr Pinc

Yucatan

 

 

Nos Sadwrn, 11eg o Awst - Gwyl Grug 12.00yp-1.00yb

Radio Luxembourg

Derwyddon Dr Gonzo

Mattoidz

Plant Duw

Coda

Rhagom

Y Gwyddel

Clansho

The Stilletoes

Brwydr y Bandiau

 

 

DJ's Huw Stephens, Ian Cottrell, Huw Evans, DJ Fuzzy Felt, Steffan Cravos a mwy....

 

 

Mi fydd y gigs yn cael eu cynnal yng Nghlwb Rygbi'r Wyddgrug, sy' dafliad carreg o ganol y dref a'r Maes ei hun. Bydd gwersylla ar gael drwy'r wythnos.

 

 

Am fwy o fanylion ewch draw i www.cymdeithas.org

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.