Henfryn


Maes Carafannau Henfryn

 

Maes Carafannau

 

Cyfeiriad: Henfryn, Groes, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 5RU [map]

Ffôn: 01745 550 305

Gwefan: www.henfryn.co.uk

Siaradwyr Cymraeg Mr a Mrs Ellis (Perchnogion)

 

Fel y gwelwch o'r map, mae Henfryn yn bellach o Faes y Brifwyl nag ambell opsiwn arall, ond mae mewn llecyn tawel a chyfleus iawn i dref Dinbych.