Ruthin Castle


Ruthin Castle

75-77 Stryd Newydd, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint CH7 1NY [map]

Ffôn: 01352 752748

 

Tafarn poblogaidd ymysg dysgwyr yr ardal. Mae'r Fenter Iaith lleol yn trefnu Sesiynau Sgwrs yma.

 

Awgrymwyd gan Nick.