| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Sut i gyrraedd

Page history last edited by PBworks 14 years, 6 months ago

Sut i gyrraedd / How to arrive

 

[wedi'w gymerydd o ddogfen PDF o wefan Cyngor Sir y Fflint]

[taken from a 'How to get there' (PDF) on Flintshire County Council's Eisteddfod web page]

 

Lleoliad: Cynhelir yr Eisteddfod yn ysblander ystâd Pentrehobyn, filltir union o ganol tref yr Wyddgrug [map].

 

Mewn Car

 

Bydd y brif fynedfa i faes yr Eisteddfod oddi ar y B5444, Hen Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug.

Wrth ddod mewn car, a fyddech gystal â mynd ar hyd y ffyrdd a ganlyn:

 

O’r De Orllewin a Chanolbarth Cymru

A494 Dolgellau i’r Bala hyd at yr A5 yng Nghorwen.

Cymryd yr A494 i Rhuthun a dilyn yr arwyddion i’r Wyddgrug ac ymlaen at safle’r Eisteddfod.

 

O’r De Ddwyrain a De Cymru

Dilyn yr A483 i Groesoswallt ac yna i Wrecsam.

Cymryd yr A541 i gyfeiriad Yr Wyddgrug a dilyn yr arwyddion at safle’r Eisteddfod.

Dilyn yr A5 i’r Amwythig ac ymuno âr A483 yng Nghroesoswallt. Dilyn yr A483 i Wrecsam, cymryd yr

A541 i gyfeiriad Yr Wyddgrug a dilyn yr arwyddion at safle’r Eisteddfod.

 

O’r Gogledd Orllewin (Môn, Gwynedd a Chonwy)

Dilyn yr A55, hyd at gyffordd 33 wrth Llaneurgain.

Cymryd yr A5119 i’r Wyddgrug ac ymlaen i’r A494 (cylchfan New Brighton) a dilyn yr arwyddion at

safle’r Eisteddfod.

 

O’r Gogledd Ddwyrain

Dilyn yr M56/M53 i’r A55, (Ffordd Osgoi Ddeheuol Caer). Parhau ar yr A55 i Gyfnewidfa Ewlo a

chymryd cyffordd 33b a’r A494 i’r Wyddgrug.

Dilyn, yr A494 trwy Alltami i gylchfan New Brighton a dilyn yr arwyddion at safle’r Eisteddfod.

 

Parcio: Am ddim ym meysydd parcio safle’r Eisteddfod.

 

 

Ar y Bws

 

O Gaer

Mae bysiau yn rhedeg o Orsaf Drenau Caer i Orsaf Fysiau’r Wyddgrug bob 10 munud o 0600 tan 1800.

Mae bysiau‘n rhedeg gyda’r hwyr bob 30 munud tan 2230. Ar Ddydd Sul mae bysiau‘n rhedeg bob 30

munud yn ystod y dydd a phob awr gyda’r hwyr tan 2200.

 

O Wrecsam

Mae dau fws yn rhedeg bob awr o Orsaf Fysiau Wrecsam i Orsaf Fysiau’r Wyddgrug yn ystod y dydd.

Mae bysiau’n rhedeg yn llai aml gyda’r hwyr ac ar y Sul. Mae Gorsaf Fysiau Wrecsam tua wyth munud

o waith cerdded o’r Orsaf Drenau.

 

O’r Fflint

Mae bysiau’n cysylltu Gorsaf Drenau’r Fflint a Gorsaf Fysiau’r Wyddgrug bob awr yn ystod y dydd. Mae

bysiau’n rhedeg yn llai aml gyda’r hwyr ac nid oes bysiau ar y Sul.

 

 

Ar y Trên

 

Mae’r Gorsafoedd Trenau agosaf yn y Fflint, Wrecsam a Chaer. Ewch i www.arrivatrainswales.co.uk i weld amserau’r trenau.

 

 

Bws Gwennol

 

Gwasanaeth bws di-dâl fydd Bws Gwennol a ddarperir gan Gyngor Sir y Fflint yn ystod wythnos yr Eisteddfod o Orsaf

Fysiau’r Wyddgrug yng nghanol y dref i safle’r Eisteddfod. Bydd y gwasanaeth yn rhedeg bob 20 munud o 0900 - 1800

ac yna bob 30 munud tan 2300.  Ar ôl 1800 bydd y bws hefyd yn galw yng Nghlwyd Theatr Cymru.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.