| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Y Pentan

Page history last edited by Rhys 15 years, 5 months ago

Y Pentan

3 New Street, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint CH7 1NY [map]

Tel: 01352 758884

 

Dwi ddim yn frodor o'r ardal ond roedd arfer bod yn ganolfan ble fyddai Cymry Cymraeg y dref yn cwrdd. Bues yno am y tro cyntaf tua 2 flynedd yn ôl ac roedd Sgawsar yn rhedeg y lle a'r waliau wedi eu gorchuddio gyda lluniau 'sêr' y byd cerddoriaeth (Beatles, Britney Spears etc...). Mae'r lle yn dal yn gyfleus yng nghanol y dref ac ar draws y ffordd i Siop y Siswrn.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.