Y Pentan


Y Pentan

3 New Street, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint CH7 1NY [map]

Tel: 01352 758884

 

Dwi ddim yn frodor o'r ardal ond roedd arfer bod yn ganolfan ble fyddai Cymry Cymraeg y dref yn cwrdd. Bues yno am y tro cyntaf tua 2 flynedd yn ôl ac roedd Sgawsar yn rhedeg y lle a'r waliau wedi eu gorchuddio gyda lluniau 'sêr' y byd cerddoriaeth (Beatles, Britney Spears etc...). Mae'r lle yn dal yn gyfleus yng nghanol y dref ac ar draws y ffordd i Siop y Siswrn.